Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. SATICI

Ünvanı : Tetik Turizm Seyahat ve Ticaret Limited Şirketi

Mersis No : 0841-0017-6130-0012

Adresi : Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Mercedes Bulv. No:24B İç Kapı No:68 Başakşehir/İSTANBUL

Tel. No. : 0850 309 1983

Web adresi : tetiktransfer.com

E-mail : info@tetiktransfer.com

Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, ITO’nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).

 

MADDE 2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe aşağıdaki terimler yanlarındaki anlamlarda kullanılmıştır.

“ETDHK” : 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.

“KVKK” : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

“İnternet Sitesi” : Satıcı’ya ait tetiktransfer.com alan adlı, işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası için uygun online platformu sağlayan e-ticaret sitesini ifade eder.

“Ön Bilgilendirme” : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce Satıcı tarafından Alıcı’yı bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olan form, metin ve sair tüm bilgilendirmeleri ifade eder.

“Sözleşme” : İster basılı halde ister internet sitesinde elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ekleri ifade eder.

“TBK” : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

“TKHK” : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

“TTK” : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

“Tüketici veya Alıcı” : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Ürün” : Alıcı’nın internet sitesi üzerinden bedelini ödemesi sonrası satın alımını gerçekleştirdiği ve işbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’ya ait internet sitesinde yer alan ürün ve hizmetleri ifade eder.

“Transfer Himzeti” : Başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası, alıcı veya yolcu bilgileri belirtilen seyahat etmek amacı ile satıcı tarafından sağlanan taşımacılık ve Lojistik hizmetlerin tamamıdır

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait tetiktransfer.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı transfer himzeti ile ürün veya hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak TKHK ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme yalnızca Tüketici işlemlerinde uygulama alanı bulacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, satıcı tarafından gerçekleştirilecek olan satış ve hizmet işlemi sonucunda kurumsal fatura ile ilerlenmesi ve aynı ürün ya da hizmetten birden fazla satın alınması durumunda işbu işlem ticari satış olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda satış işlemi TTK ve TBK kapsamında genel hükümlere tabi olacaktır.

3.2 Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu mal ya da hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal ya da sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.3 İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER), İFA, ÖDEME BİLGİLERİ

Alıcı, elektronik ortamda alınan hizmetlerin sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; cinsi, içeriği türü,  kodu, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, hakkında ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aksi durum satıcının onayına tabidir.

Alıcı işbu sözleşmede tanımlanan Taşıma Hizmeti talebini internet sitesi aracılığı ile onaylayarak ve belirtilen fiyat bilgisine ait ödemeyi yaparak satın alımını gerçekleştirir.

MADDE 5. ALICI’YA ÖN BİLGİLENDİRME YAPILAN HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı bilgileri, Ürün(ler)’in ve hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı,  masrafları hakkında bilgiler,

Ürün ve hizmetlerin teslimat, fatura ve ödeme bilgileri,

Ürün ve hizmetler için Satıcı tarafından öngörülen hizmet ve gönderim kısıtlamaları,

Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,

Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürün ve hizmetler,

İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

MADDE 6. SİPARİŞ & ÖDEME KOŞULLARI

Alıcı tarafından seçilen ürün ve hizmetlerin  KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ve tüm masrafları, Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Müşteri’nin seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır.

MADDE 7. HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİ

Satıcı tarafından; hizmet kararlaştırılan gün ve saatte, taahhüt edildiği şekliyle yerine getirilecektir. Satıcı tarafından bu hizmet; kendi araçları ile gerçekleştirilebileceği gibi, başka şahıs ya da şirketlerin araçları ile de gerçekleştilebilecektir.

MADDE 7. ALICI’NIN CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI

7.1 Alıcı, ürün ya da hizmetin ifa anından 12 saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkını haizdir. İfa anından 12 saat öncesine kadar yapılan alımlarda cayma hakkı kullanılamayacaktır. Alıcı, bahsi geçen koşullardaki saatlere uymandan hizmeti  iptal etmek ister ise, hizmet gerçekleşmiş sayılır ve ücret iadesi yapılmaz. Alıcı saatlere uymadan gerçekleştirmiş olduğu Rezervasyon iptallerinde hiç bir hak telep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.

7.2 Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün/hizmet(ler)e ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Satıcı tarafından ürün ya da hizmetin yerine geitirlmesi için masraf yapılması halinde,
  2. b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün ya da hizmetler
  3. c) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

7.3 Alıcı’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya aşağıdaki şekilde yönlendirmesi gereklidir.

7.4 Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa Ürün-Hizmet bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

7.5 Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.

7.6. Alıcı tarafından verilen siparişte birden fazla  ya da hizmetin bulunması ve Alıcı’nın bu ürün ya da hizmetlerden bir kısmını iade etmek istemesi halinde Alıcı, bu ürünlere ilişkin cayma hakkını ancak ürün ya da hizmetin ifasına başlanmamış olması halinde kullanabilir.

7.7. Alıcı tarafından kararlaştırılan hizmet saatinde ve yerinde olunmaması halinde hizmet eksiksiz olarak verilmiş kabul edilir.

MADDE 8. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1 Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

8.2 Alıcı Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

8.3 Internet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.

8.4 Alıcı, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Alıcı’nın üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, Satıcı ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları (“Program İşbirlikçileri”) tarafından toplanmasına, bu verilerin Program İşbirlikçileri tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Satıcı’nın ve/veya Program İşbirlikçilerinin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

8.5 Alıcı’ya kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

9.2 Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

MADDE 10. SORUMLULUK

Alıcı, sürücü ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda satıcının herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve Taşıma Hizmeti kapsamında yaşanan olumsuz durumlardan (kaza, hırsızlık, cismani ve maddi zararlar, vs.) satıcının herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder

MADDE 11. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

MADDE 12. KABUL VE ONAY BEYANI

Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmet ve Ürün(ler)’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.